Alle klubber tar nå i mot nye og gamle medlemmer.

 

830

 

Wado i Norge (Karate for alle)

På karatetreninger brukes hele kroppen, og man trener både styrke, kondisjon og koordinasjon. Samtidig er det mye disiplin, personlig instruksjon og mental trening. Karate passer derfor meget godt for alle.

Karate er opprinnelig en japansk kampkunst med røtter flere tusen år tilbake. Tradisjonelt har karate vært en meget tøff kampkunst som krever displin og mental styrke hos utøverne. Også i dag er karate krevende, men treningen kan tilpasses ulike aldersgrupper og ulike nivåer. Det er i dag verdens tiende største idrett.

”Moderne” karatetrening er en blanding mellom tradisjonell asiatisk disiplin og filosofi og moderne norsk idrett på høyt nivå.

Når du begynner med karate lærer du en helt ny måte å bruke kroppen på. Vi trener mye på koordinasjon, kroppskontroll, balanse og på mykhet. Armer og ben trenes like mye, høyre og venstre side av kroppen trenes like mye og vi trener både kondisjon og styrke. Det er viktig at treningen er allsidig for alle. IWFN har i fokus at alle skal ha en utvikling på sitt nivå.

Karatetrening innebærer også mental trening. Det er stor grad av disiplin under treningen, og vi må konsentrere oss mye for å få til de krevende tekniske øvelsene. Mange foreldre forteller oss at barna deres har blitt roligere og mer konsentrert på skolen etter at de har begynt å trene karate. Dette gjelder også oss voksene. Mental styrke gir deg et godt selvbilde og god selvtillit. I dagens samfunn er dette en styrke.

Jevn karatetrening over tid gir en god følelse av mestring. Fremgangen blir målt ved graderinger, som er praktiske eksamener. For hver gradering får du et nytt belte som viser at du har lært stadig vanskeligere teknikker. Sort belte er et mål for mange. Dette kan også bli deg etter flere års trening.

Men er ikke karateteknikkene farlige? Både ja og nei. Spark og slag er alltid farlige, enten man har lært det på fotballtrening, karatetrening eller fra filmer. Men vi opplever at den disiplinen vi har, og den type trening vi har for barn og voksene, gjør at vold ikke er noe problem. Tvertimot, vi opplever at mange barn, ungdom og voksne finner seg meget godt til rette i karatemiljøet, der det er disiplin og mulighet for mestring. I tillegg er karate for barn i stor grad lek, og innebærer en helt annen trening enn karate for voksne. Det skjer sjelden eller aldri skader på trening. (ALLE SKAL HA SIN UTVIKLING)

Vi trener karategrenen Wado Ryu, som er en av verdens største karategrener. IWFN`s hovedinstruktør Sensei Kjartan Stornes og de andre instruktørene i organisasjonen, er blant Norges mest erfarne instruktører innen Wado i Norge. Alle instruktører har årlige treninger sammen, samt internasjonale treninger. Dette bidrar til god erfaringsoverføring. Vi har ukentlig kontakt med vår hovedorganisasjon i England, IWF: President & Chief Instructor Sensei Gary Swift Kyoshi 8 Dan.

Her er noen av våre instruktører i IWFN: Sensei Kjartan Stornes 6 Dan Ranshi, Sensei Stig Juvik 4 Dan, Sensei Kristian Johannessen 3 Dan, Sensei John Roger Ingebrigtsen 3 Dan, Sensei Sissel Johannessen 2 Dan, Sempai Christer Nilsen 2 Dan og Sempai Tore Johannessen 2 Dan.

Vi er en karateorganisasjon; Internasjonale Wado Federation Norge. IWFN er en nøytral organisasjon for Wado utøvere i Norge. Organisasjonen er tilsluttet International Wado Federation og European Wado Federation. IWFN arrangerer treningsleirer og graderinger for alle sine medlemmer. IWFN har god kontakt med alle medlemmer i IWF. Dette gjør at vi får en bred erfaring innenfor Wado, noe som er en styrke for oss. Alle klubber som er medlem av IWFN er også tilknyttet Norges Idrettsforbund og Norges Kampsportforbund.

 

_____________________________________________________________

Om oss

Internasjonale Wado Federation Norge ble opprettet i april 2012. IWFN er en nøytral organisasjon for Wado utøvere i Norge. Organisasjonen er tilsluttet Internasjonale Wado Federation, European Wado Federation og Norges kampsportsforbund.

Formålet med IWFN er å samle klubber og utøvere til organisasjonen. Organisasjonen vil hjelpe sine medlemmer med treningserfaring, teknisk utvikling og graderinger.

Les mer

Våre Dan graderte

For å oppnå graden av sortbelte er det flere års trening som må til. Utøverne bygger både sine tekniske ferdigheter og mentale ferdigheter. Det er viktig for IWFN at våre sortbelter er gode rollefigurer i klubben sin og for IWFN.

Les mer

Quick message